Vad betyder »all överskådlig framtid«? — Läkartidningen 2011-11-22

”Om »all överskådlig framtid« innebär kortare tid än livstid och fram till ålderspension, men längre än både »många år« och »förhållandevis lång tid« – hur lång tid är det då?”
Källa: http://www.lakartidningen.se/OldWebArticles/173/17351.html

Annonser