Majoritet som nekas sjukpenning återgår till jobb – Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

Källa: Majoritet som nekas sjukpenning återgår till jobb – Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

Trots att lagen inte har ändrats har antalet som får sin sjukpenning indragen ökat kraftigt de senaste åren: Från nästan 5 800 personer 2009 till 26 600 personer i fjol. Nu har Försäkringskassan undersökt vad som händer med dem som fått avslag eller avslutat sin sjukskrivning vid dag 180 i den så kallade rehabiliteringskedjan — och det visar sig att en majoritet av dem är tillbaka i jobb efter ett år.

Att en person återgår i arbete efter indragen sjukpenning innebär ju inte nödvändigtvis att det är hälsosamt, utan det skulle också kunna vara riktigt dåligt för den personens hälsa. För att lite övertydligt visa vad jag menar: Om en person som sätts i koncentrationsläger inte dör på en gång kan man då säga att rehabiliteringen har lyckats? Man använder ofta märkliga utvärderingsmetoder i arbetet med ohälsotal och liknande. Och framförallt så yttrar man sig med alltför stor säkerhet med ytterst trubbiga och generaliserade mätvariabler. Vid många diagnoser saknas den typ av objektiva mått och extremt tydliga orsakssamband mellan diagnos(er)-funktionsnedsättning-aktivitetsbegränsning. Fler frågetecken:

  • Hur länge dröjer det tills de är tillbaka i sjukskrivning?
  • Hur mycket eller lite arbetar de som återgått till arbete? Arbetar de lika mycket som FKs handläggare påstått att de kan jobba? Eller hankar de sig fram på deltid?
  • Hur många har halkat ner till en mycket låg ersättningsnivå?
  • Är Försäkringskassan någonsin tillräckligt självkritisk och belyser vilka osäkerhetsmoment som finns i den statistik de redovisar? De flesta utspel från Försäkringkassan (och dess ”allierade”) verkar handla om att visa upp att de gör ett bra arbete (oavsett hur det stormar på andra håll) med olika former av statistik som de tagit fram. Statistik som ofta visar något helt annat än som framkommer från många andra håll såsom TCO Rättskydd m.m.. Det pågår ett stort lidande bakom siffrorna och som siffrorna inte fångar. Hur såg statistiken ut förut när regleringsbrevet från regeringen fokuserade på förtroendet för Försäkringkassan? Även då togs säkert fram statistik som visade på att FK gör ett bra arbete. Men Försäkringskassan anses opartisk och man har ingen rätt till juridisk hjälp mot dem.

– Om en hårfrisör blir allergisk mot kemikalier så kan han eller hon inte vara sjukskriven resten av livet utan måste då byta yrke. Där har arbetsförmedlingen en viktig roll, säger Hemström-Hemmingsson.

Javisst är det så, men samtidigt så ställs det ofta orimligt höga krav på objektiva mått och ”rehabiliteringskedjan” blir ibland ett ständigt runtskickande till olika typer av påhittade sätt att ”objektivt” mäta arbetsförmåga på ett sätt som bryter ner människor istället för att stärka dem. Ett ständigt ifrågasättande och misstänkliggörande och som sagt bara för att personen inte dör så innebär inte det att processen är rehabiliterande.

Av alla som avslutade sin sjukskrivning vid dag 180 år 2015 var det 295 personer, eller 0,7 procent, som hamnade utanför både arbetsmarknaden och socialförsäkringen. Om man bara räknar med dem som fått avslag var andelen högre, 1,3 procent. I reella tal motsvarar det drygt 70 personer.

Dock har flera handläggare på Försäkringkassan sagt till sina kunder/klienter/försäkrade att det är vanligt att man inte har någon sjukpenninggrundande inkomst kvar om man så att säga snurrat runt tillräckligt länge i systemet, vilket gör att du inte får någon sjukpenning alls även om du skulle bli sjukskriven. Det framgår inte heller vilken oerhörd stress och kamp det innebär för många att undvika att hamna utanför systemet (dvs där det ser ut som om det fungerar väl i ovan siffror):

  • Letande efter läkare som är överbelastade och starkt tyngda av Försäkringskassan många gånger absurda krav på objektiva mått och utförlighet i läkarintygen.
  • Hålla reda på alla olika regelsystem där bristande information och ibland felaktiga och emotsägande uppgifter kommer från handläggare på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. Och även om rätt information ges så är det ändå lätt hänt att missa något, såsom till exempel att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst.
  • Med mera.

Här finns hela rapporten att läsa: Vad händer efter avslutad sjukpenning? — Socialförsäkringsrapport 2018


https://www.expressen.se/debatt/varfor-tvingar-ni-mig-som-ar-doende-att-soka-jobb

Cancersjuka Jenny Pahlberg skriver öppet brev till Annika Strandhäll, Stefan Löfven och Magdalena Andersson: Jag vill leva mina sista år med rimlig ekonomisk trygghet. Tror ni på allvar att någon vill anställa mig under rådande omständigheter?

I en annan del av socialförsäkringen, föräldraförsäkringen, beräknas ersättningen utifrån SGI även om föräldern är arbetslös innan hen går på föräldraledighet, eller om hen blir arbetslös under föräldraledigheten. Det finns så klart en politisk tanke bakom. Småbarnsföräldrar är en viktig väljargrupp som ni politiker värnar om och det är utmärkt att ni vill göra det möjligt för föräldrar att vara hemma med sina små barn.

Men varför görs så helt olika bedömningar för den som är arbetslös och föräldraledig, och den som är arbetslös och sjukskriven? 

På Försäkringskassans hemsida står att läsa: ”Vår vision är ett samhälle där människor känner trygghet om livet tar en ny vändning”. Mitt liv har tagit en ny vändning både en och två gånger. Jag vill kunna leva mina sista år i livet med en rimlig ekonomisk trygghet och bli behandlad med respekt.


 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s