Läkartidningen – Sjukskrivning är inte enbart en försäkringsfråga

Hanteringen av sjukskrivningsärenden sysselsätter ett stort antal frustrerade läkare, försäkringstjänstemän, advokater, fackföreningsjurister och domstolar till stora samhällskostnader, och allt sker i namn av rättssäkerhet och på försäkringsmedicinska grunder. Intygsskrivande läkare ska ange »objektiva fynd« i sjukintyget när det gäller smärttillstånd, ångest, oro, depression, sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter – besvär som utgör majoriteten av bakgrunden till dagens sjukskrivningar.

Källa: Läkartidningen – Sjukskrivning är inte enbart en försäkringsfråga

Annonser