Läkartidningen – Sjukskrivning är inte enbart en försäkringsfråga

Hanteringen av sjukskrivningsärenden sysselsätter ett stort antal frustrerade läkare, försäkringstjänstemän, advokater, fackföreningsjurister och domstolar till stora samhällskostnader, och allt sker i namn av rättssäkerhet och på försäkringsmedicinska grunder. Intygsskrivande läkare ska ange »objektiva fynd« i sjukintyget när det gäller smärttillstånd, ångest, oro, depression, sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter – besvär som utgör majoriteten av bakgrunden till dagens sjukskrivningar.

Källa: Läkartidningen – Sjukskrivning är inte enbart en försäkringsfråga

Annonser

Lägre lön efter avslag på sjukpenning: ”Då har man ju mer eller mindre ingen inkomst alls.” – Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

Låginkomsttagare som börjar jobba efter att ha fått avslag på sjukpenning får en kraftig inkomstminskning. Två år efter avslag låg årsinkomsten ifrån arbete för den här gruppen på 25 000 kronor, enligt Försäkringskassan.

Källa: Lägre lön efter avslag på sjukpenning – Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

Jag håller med om att det är viktigt att inte låsa fast sig vid sitt tidigare yrke. Samtidigt måste man ju göra någon form av rimlig bedömning och inte mäta arbetsförmåga mot någon form av fiktiva yrken. Den typ av alternativ som en del hamnar i via Arbetsförmedlingens olika åtgärder och sysselsättningar blir ibland rena konstgjorda andningen för att FK nekar ersättning och Arbetsförmedlingen gör sitt bästa för att fixa till något så att personen ifråga kan få bidragsfinansierade tjänster och få någon form av ersättning att leva av. Många gånger inga riktiga jobb alltså. Men statistiken ser bra ut enligt vissas tolkning.

Fortsätt läsa Lägre lön efter avslag på sjukpenning: ”Då har man ju mer eller mindre ingen inkomst alls.” – Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

Majoritet som nekas sjukpenning återgår till jobb – Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

Källa: Majoritet som nekas sjukpenning återgår till jobb – Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

Trots att lagen inte har ändrats har antalet som får sin sjukpenning indragen ökat kraftigt de senaste åren: Från nästan 5 800 personer 2009 till 26 600 personer i fjol. Nu har Försäkringskassan undersökt vad som händer med dem som fått avslag eller avslutat sin sjukskrivning vid dag 180 i den så kallade rehabiliteringskedjan — och det visar sig att en majoritet av dem är tillbaka i jobb efter ett år.

Att en person återgår i arbete efter indragen sjukpenning innebär ju inte nödvändigtvis att det är hälsosamt, utan det skulle också kunna vara riktigt dåligt för den personens hälsa. För att lite övertydligt visa vad jag menar: Om en person som sätts i koncentrationsläger inte dör på en gång kan man då säga att rehabiliteringen har lyckats? Man använder ofta märkliga utvärderingsmetoder Fortsätt läsa Majoritet som nekas sjukpenning återgår till jobb – Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

Äldre drogfria människor blir hemlösa i Sverige idag

Fråga doktorn – Jeanette hjälper hemlösa äldre | SVT Play. Jeanette Höglund skapade organisationen ”Vid din sida” som hjälper hemlösa och får stöd av Kjell Bergqvist. Hon bjöd in samtliga partiledare för att synliggöra problemet för dem. Endast en partiledare kom.


”En 60-årig kvinna som varit hemlös ett år berättar att allt började med att hon blev arbetslös. Hon kunde inte betala hyran och blev vräkt.

Går fort utför
– Jag in i väggen. Jag var väldigt nere, och isolerade mig från folk. Man tror inte att det ska gå så fort att hamna utanför, men det gör det. Jag kunde aldrig ana att jag skulle hamna i den här situationen – jag har jobbat hela mitt liv och skött mig.”

Källa: Aftonblandet.se


Riksrevisionen drar märkligt säkra och ensidiga slutsatser av sin(a) forskningsstudie(r) — Utdrag ur ett längre inlägg som kommer

Uppdaterad 2018-04-19.


Ett längre inlägg är på gång men ser ut att ta en del tid att bli klar med. Därför lägger jag upp detta korta utdrag ur det inlägget. Det längre inlägget kommer att handla om min och olika forskares kritik av Riksrevisionens rapport(er). Myndigheten vars huvudsakliga uppgift är att spara pengar åt staten mera än att komma med oberoende granskningar och forskningsstudier? Så tycks det vara tyvärr. Politisk propaganda förklädd till forskning? Fortsätt läsa Riksrevisionen drar märkligt säkra och ensidiga slutsatser av sin(a) forskningsstudie(r) — Utdrag ur ett längre inlägg som kommer

Strandhäll har tidigare varit beredd att ändra lagen. Nu kallar hon sådant för ministerstyre?

Solrosuppropet.se har skrivit ett välformulerat inlägg om denna debatten också men även om har rätt i sak om att vissa saker som tar upp blir ministerstyre så har ändrat lagen förut när det inte fungerat som tänkt.


SVT Play Forum – 2018-02-16 kl 09.32. Interpellationsdebatt där Rossana Dinamarca frågar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll vad hon tänkt göra åt det faktum att Försäkringskassan till exempel ställer krav på ”objektiva undersökningsfynd” för diagnoser som per definition saknar sådana. Fortsätt läsa Strandhäll har tidigare varit beredd att ändra lagen. Nu kallar hon sådant för ministerstyre?

Kalla fakta – Spelet om assistansen – TV4 Play

”Kalla fakta – Spelet om assistansen
Längd: 44 minuter
TV4 Play sedan: 22 januari 2018

4-årige Max drabbas varje natt av livshotande andningsuppehåll. Trots läkarintyg nekas han statlig assistans. Kalla fakta har granskat försäkringskassans och regeringens nya hårda linje mot de funktionsnedsatta.”

”Hur gick det egentligen till när politikerna bestämde sig för att spara på de allra mest utsatta? Vi har granskat spelet bakom regeringens nya hårda linje.”

”Vi får höra talas om ett klassiskt upplägg som används i andra länder, där politiker överdriver bilden av fusk och överutnyttjande för att kunna motivera politiskt känsliga nedskärningar. Vi bestämmer oss för att ta reda på hur det gått till här i Sverige.”

Fortsätt läsa Kalla fakta – Spelet om assistansen – TV4 Play

”Många avslag ger lönepåslag” | ETC

”Många avslag ger lönepåslag”

Sjukförsäkringen kostar för mycket, anser regeringen. Försäkringskassan lyssnar. För att få ner antalet sjukpenningdagar tar myndigheten till drastiska metoder.”Ledningen har sagt rakt ut att målet är att fler ansökningar ska avslås”, vittnar en handläggare.

Källa: ”Många avslag ger lönepåslag” | ETC

Angående att läkare borde/måste vara övertydliga i sina läkarintyg

Några reflektioner på Göran Söderlunds blogginlägg den 7 december 2017: Krav på text i medicinskt underlag där han bland annat skriver:

”Det är alldeles för många läkare som irriterar sig på Försäkringskassan i stället för att koncentrera sig på att skriva övertydliga intyg. Då slipper läkarna ”tjafs” med Försäkringskassan och det är lättare att få rätt i sjukpenningärendet.”

Dock kan ju inte läkaren med laglig rätt krysta fram objektiva fynd och orsakssamband bara för att vara ”övertydlig”? Om vi tänker oss in i allmänläkarens situation där i undersökningsrummet: Fortsätt läsa Angående att läkare borde/måste vara övertydliga i sina läkarintyg

SVT Play: Den svenska välfärden 11/1, 18/1, 25/1 – 2018

Orsak och verkan är inte alltid så lätt att fastställa. Varför ökar till exempel sjuktalen och ohälsan? Bland sjukvårdsanställda och deras patienter? Är det ökade satsningar på försäkringsmedicin och försäkringsmedicinska bedömningar och mätningar som är lösningen, eller en del av lösningen? Eller en del av problemet? Fortsätt läsa SVT Play: Den svenska välfärden 11/1, 18/1, 25/1 – 2018

• Idéell hjälp avseende Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, försäkringsbolag, sjukvården. • Beskriva och diskutera de problem som finns, förslag på ändrade regler m.m. • Ett strukturerat och sökbart forumsystem där man kan få tips, råd, stöd och hjälp.

%d bloggare gillar detta: