Forumregler

Genom att registrera dig i gruppen med forumen så förbinder du dig att följa forumreglerna nedan. Gruppen är ny och reglerna kan komma att förändras vid behov. Detta kommer i så fall att tydligt förmedlas till alla medlemmar i gruppen. Ambitionen är att moderatorer ska behöva ingripa så lite som möjligt.

Forumregler

  1. Undvik att använda denna grupp och dess forum som ett ställe att avreagera dig på. Försök att vara saklig och konstruktiv även om det känns svårt när frustrationen är stor.
  2. Det är tillåtet att registrera sig under pseudonym i gruppen, dvs du kan välja valfritt användarnamn. Uppenbara ”troll” kommer dock att stängas av från gruppen.
  3. Politiska diskussioner är tillåtna i för detta avsedda forum i gruppen. Det är dock inte tillåtet att använda gruppen för att arrangera olika typer av aktioner och demonstrationer. Om detta ska förändras återstår att se. Vi har inte riktigt tänkt klart avseende detta. Eventuellt kan vi eller någon annan skapa ett separat grupp för sådana ändamål? Tanken är i alla fall att denna grupp inte ska översvämmas av inlägg för att arrangera dessa saker utan mera lungt och sakligt diskutera de problem som finns och förslag på lösningar och sätt att gå vidare.
  4. Det finns en stor mängd olika forum i gruppen. Det kan kanske initialt kännas överväldigande och svårt att veta var du ska ställa din fråga. Då finns det dock ett forum bland de översta som heter ”Forum för inlägg som du inte vet var du ska posta dem”. Skriv din fråga där så kan den flyttas till lämpligt forum senare. Du kan alltid hitta till dina egna inlägg i din profil som du kommer till om du klickar på ditt eget användarnamn. Försök dock så småningom att sätta dig in i forumstrukturen. Det ger dig också en större förståelse för rättsområdet.
  5. Forumadministrationen förbehåller sig rätten att utesluta medlemmar som bryter mot forumreglerna eller beter sig olämpligt på annat sätt. Dock kommer varningar att utdelas innan det görs. Moderatorerna kan inte ha full kontroll över allt som händer i gruppen. Uppe i högra hörnet av varje inlägg i gruppen så finns en liten nedåtpil. Klickar du där så kan du välja ”Report this post” om du anser att inlägget är olämpligt/bryter mot forumreglerna så kommer en moderator att ta ställning till inlägget.
  6. Alla har rätt att svara på allas inlägg. Även om du inte har professionell kunskap inom området så finns det också garanterat mycket samlad kunskap hos många olika människor som lärt sig genom egna erfarenheter och som vill varna andra för fallgropar i systemet när man skickas runt mellan såväl olika vårdgivare som olika myndigheter. Det är till exempel oerhört lätt hänt att få sin sjukpenninggrundande inkomst nollad bara på grund av egen okunskap, trötthet/desperation/handlingsförlamning en dag för länge efter ett negativt beslut, eller felaktig hantering/information/missförstånd av handläggare (dock är det du och ingen annan som drabbas). Det är upp till var och en att bedöma relevansen i de svar som ges. Försök gärna vara tydlig med din eventuella kompetens inom området. Du kan till exempel i dina profilinställningar skriva en signatur som följer med varje inlägg som du gör (om du vill). Till exempel: ”Juristexamen” eller ”Inte jurist” eller liknade.
  7. Forumadministrationen friskriver sig från ansvar avseende de råd som ges i gruppen. Förhoppningsvis leder samtliga svar i en diskussionstråd fram till att frågeställningen får ett någorlunda bra svar.
  8. Håll dig till ämnet i diskussionstråden. Starta en ny tråd om du har en ny fråga du vill ta upp.
  9. Alla deltar helt idéellt på denna hemsida, dvs när tid och ork finns. Ingen är skyldig att besvara just din fråga. Förhoppningsvis kan vi dock hjälpa varandra så bra som möjligt.
  10. Alla registrerade medlemmar har möjlighet att radera sina egna meddelanden fram tills dess att någon har svarat på meddelandet. Därefter kan du fortfarande redigera ditt inlägg men det kommer att stå när du senast ändrade inlägget. Detta kan ibland orsaka att efterföljande svar blir missvisande då förutsättningarna i frågan plötsligt kan ändras. Det är dock möjligt att svara med citat, vilket ibland också kan göra det tydligare exakt på vad och vem man svarar i en tråd med inlägg. Du kan dock alltid be en administratör om hjälp med att få dina inlägg borttagna.
Annonser

• Idéell hjälp avseende Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, försäkringsbolag, sjukvården. • Beskriva och diskutera de problem som finns, förslag på ändrade regler m.m. • Ett strukturerat och sökbart forumsystem där man kan få tips, råd, stöd och hjälp.

%d bloggare gillar detta: