Kontakt/feedback

Vi tar tacksamt emot feedback på hemsidan och gruppen samt tar även gärna emot tips som kan vara lämpligt att skriva om på denna hemsida. Gärna färdiga texter med källhänvisningar (vi kan dock inte lova att publicera). Du kan skriva anonymt/utan att ange någon e-postadress i formuläret nedan om du vill. Är det något som borde förändras med detta upplägg, på denna hemsida eller i gruppen? Förklara gärna också varför något är mindre bra eller lämpligt.

Avseende juridisk hjälp så ges det enbart i vår grupp, dvs inte via mejl. Vi tillhandahåller gruppen för att göra det möjligt för de som är med i gruppen att hjälpa varandra och friskriver oss från ansvar avseende de råd som ges i gruppen. Förhoppningsvis leder samtliga svar i en diskussionstråd fram till att frågeställningen får ett någorlunda bra svar.

Vi som står bakom denna hemsida och gruppen är några privatpersoner, närstående och utsatta, som är av uppfattningen att något inte står riktigt rätt till inom socialpolitiken, sjukförsäkringen samt dess tillämpning. Vi kan tyvärr inte lova att vi kommer att kunna/hinna svara på alla mejl. Vi inser också att detta är politiskt mycket laddade frågor med utsatta människor, samt ibland starkt skilda politiska uppfattningar. Vänligen läs forumreglerna innan du registrerar dig i gruppen.

Annonser

• Idéell hjälp avseende Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, försäkringsbolag, sjukvården. • Beskriva och diskutera de problem som finns, förslag på ändrade regler m.m. • Ett strukturerat och sökbart forumsystem där man kan få tips, råd, stöd och hjälp.