Idéell socialjuridisk hjälp m.m.

• Idéell hjälp avseende Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, försäkringsbolag, sjukvården. • Beskriva och diskutera de problem som finns, förslag på ändrade regler m.m. • Ett strukturerat och sökbart forumsystem där man kan få tips, råd, stöd och hjälp.

Denna hemsida används till att skriva om diverse saker avseende sjukvård, socialjuridik och socialpolitik, samt att beskriva vår grupp och forumsystemet där. Gruppen är riktigt bra vad gäller struktur, sökbarhet, bevakning av forumtrådar m.m.! Mycket bättre än en Facebook-grupp och du kan vara mera anonym. Merparten av informationen kommer att finnas i gruppen där alla medlemmar kan bidra med sin kunskap och erfarenhet. Både denna hemsida och gruppen ovan anpassar sig till mobiltelefonen och är lättläst även där. Gruppens främsta syfte är att ge idéell juridisk och annan hjälp till utsatta människor, men även att diskutera socialpolitik och idéer till förändringar.

Observera att vi som står bakom hemsidan och gruppen inte är jurister! Dock skriver vi ibland inlägg på denna hemsida med hänvisning till just vad jurister och andra skrivit och sagt. I gruppen finns möjlighet att få hjälp av många andra med mer eller mindre lång egen erfarenhet av systemet samt förhoppningsvis även ibland jurister och andra professioner. Framtiden får utvisa vilka som vill ansluta sig till detta initiativ. Hjälp till och få hjälp med att undvika de värsta fallgroparna såsom till exempel hur lätt hänt det är att få sin sjukpenninggrundande inkomst nollad bara på grund av misstag/felaktig hantering från dig själv eller av handläggare (dock är det du och ingen annan som drabbas).

Det kan vara av stort värde att sätta sig in i vad som gäller när du kan och orkar så att du inte helt plötsligt står där oförberedd när du är i sämsta möjliga skick och samtidigt har fått veta att någon annan på mer eller mindre osäkra grunder har bedömt att du inte har rätt till någon ersättning längre.

Tyvärr är det också så för många idag att de faktiskt får förbereda sig på ett eventuellt resterande liv i åtgärder, fyrkantiga bedömningar, misstro och olika kontrollsystem vars målsättning tycks vara att alla som har en varaktig nedsättning av  sin arbetsförmåga i någon grad till slut ska hamna i socialbidrag med fortsatta/utökade kontroller och minimal ersättning tills något kanske går riktigt illa? Ulf Kristersson är dock av uppfattningen att den som går på socialbidrag år efter år inte har några motiv alls att komma ur detta… Eller också har du kanske tur med vilka människor, läkare och handläggare du möter i din väg.

Ett litet förtydligande: I texterna om denna hemsida och dess grupp med ett antal forum så används ibland ”gruppen”, ”forumet”, ”forumsystemet” med samma innebörd. Det handlar i alla fall alltså om en grupp på tapatalk.com i vilken det finns ett antal forum för olika ämnen. I gruppen går det även att skriva direktmeddelanden till varandra, lägga till andra som vänner och även ”foes/fiender” faktiskt (då döljs den personens inlägg för dig, är osäker på om även dina inlägg döljs för den personen – återkommer om detta). Du kan logga in med Facebook, Google eller registrera dig med e-post med valfritt användarnamn.

De kunskapsområden som det framförallt handlar om är såvitt vi kan bedöma socialjuridik, medicin och försäkringsmedicin. Därför vore det önskvärt om det fanns såväl jurister som läkare och annan relevant vårdpersonal som kunde ha intresse av att delta i dessa diskussioner. Med vilken precision mäter försäkringsmedicinska utredningar det mycket svårbedömda begreppet arbetsförmåga? Mäter de vilken arbetsförmåga en person har över lång tid och inte bara över ett antal veckor? Hur objektivt går det att mäta arbetsförmåga vid olika diagnoser och diagnoser i samverkan? Hur stor är risken att det blir alldeles fel? Är det rimligt att Försäkringskassa och försäkringsbolag helt drar in tidigare beviljade ersättningar enbart på grund av några bilder de hittat på internet eller korta filmer från Försäkringsbolag?

Hur påverkar nuvarande system och regler ditt arbete? Hur påverkar systemet patienten/den försäkrade? Är det effektivt/kostnadseffektivt/rehabiliterande? Vad anser de patienter som genomgått dessa utredningar? Hur fungerar mötet med sjukvården i allmänhet? Diskutera fram förslag till förändringar?

Vi önskar dock undvika att de mest utsatta, som söker hjälp i gruppen, känner sig påhoppade, misstänkliggjorda osv. Förhoppningsvis går det ändå att föra diskussioner för och emot såväl nuvarande regler och tillämpningar som förslag på förändringar av dessa . Det är tillåtet att registrera sig under pseudonym i gruppen, dvs du kan välja valfritt användarnamn.

Att skriva inlägg i en sådan här grupp bör vara ett av de mera tidseffektiva sätten att ge vissa generella tips och råd till många samtidigt; samt att successivt bygga upp mera och mera information som är sökbar och daterad (lagar och regler kan ju ändras) i gruppen.

Gruppen är en uppföljare eller möjligen komplement till socialpolitiskt.forum24.se då den hemsidan inte är mobilanpassad och svårläst från mobiltelefoner. Denna nya grupp är lättläst även från mobiltelefoner, samt det finns även möjlighet att läsa och skriva i forumen med mobilappen Tapatalk, vilket gör den ytterligare lättare att hantera från mobiltelefonen med bland annat direktnotifieringar när du fått svar på ett inlägg till exempel. Du kan även välja att få mejl vid bland annat nya svar.

Gruppen skiljer sig även från socialpolitiskt.forum24.se avseende en del andra saker. Forumreglerna skiljer sig åt i en del avseenden. I vår grupp måste du vara inloggad för att kunna läsa något i gruppen. Visserligen kan vem som helst registrera sig men det ger ändå lite större privathet för denna gruppen, då det som skrivs inte blir sökbart via Google till exempel. Med Tapatalk och även i din webbläsare kan du ju välja att bli automatiskt inloggad varje gång, så det är ju inget extrajobb att logga in. Vår grupp stödjer även SSL/https-kryptering vilket ger en säkrare anslutning.

Socialpolitiskt.forum24.se verkar inte heller vara aktivt längre då det inte verkar finnas någon som godkänner ansökningar om att bli medlem. I vår grupp så aktiverar du själv ditt medlemskap genom att du, när du registrerar dig, får ett mejl med en aktiveringslänk att klicka på.

Strukturen på forumen i gruppen liknar den på socialpolitiskt.forum24.se så att man känner igen sig om man lärt sig att hitta där. Det finns även i varje forumbeskrivning en länk till motsvarande forum på socialpolitiskt.forum24.se (som dock är mera svårläst från mobiltelefoner så blanda inte ihop vilken grupp som är vilken. Vår grupp är lättanvänd från mobiltelefonen!). Det finns även ett forum för frågor som man inte vet i vilket forum de hör hemma. Ställ då din fråga där så kan vi flytta den till rätt ställe senare. Försök dock om möjligt posta ditt inlägg i det mest lämpliga forumet. Strukturen är inte heller skriven i sten utan kan förändras beroende på hur behoven ser ut.

• Idéell hjälp avseende Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten, försäkringsbolag, sjukvården. • Beskriva och diskutera de problem som finns, förslag på ändrade regler m.m. • Ett strukturerat och sökbart forumsystem där man kan få tips, råd, stöd och hjälp.

%d bloggare gillar detta: